Skip to content

Calliditas utser Krassimir Mitchev som tillförordnad CMO

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) meddelade idag att Dr Krassimir Mitchev, PhD, kommer att ta över rollen som Chief Medical Officer (CMO) från och med 1 december, eftersom Jens Kristensen, PhD, har beslutat att sluta som CMO av personliga skäl. Dr Kristensen kommer fortsätta arbeta för Calliditas och förbli en viktig medlem i företagets medicinska team.

Dr Kristensen har arbetat för Calliditas sedan 2016 och har varit ovärderlig för utformningen av den pågående fas 3-studien (NefIgArd) och för den övergripande kliniska utvecklingen av Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon.

”Jag vill tacka Jens för det fantastiska jobb som han har gjort för Calliditas som CMO och medlem av ledningsgruppen. Jag är glad att han kommer att fortsätta att ägna en betydande del av sin tid åt att stödja vårt utvecklingsprogram och KOL-nätverket som en viktig medlem i det medicinska teamet ”, sade Calliditas VD Renée Aguiar-Lucander.

Dr. Krassimir Mitchev, som för närvarande är chef för medicinska frågor på Calliditas, kommer att fungera som tillförordnad CMO. Dr. Mitchev är legitimerad läkare och har doktorerat inom intern och lungmedicin med bred och omfattande erfarenhet inom akademisk och farmaceutisk industri, inklusive vid GSK och UCB. Hans senaste befattning var som Medical Head för hemofili vid SOBI där han ansvarade för att driva utvecklingen och genomförandet av den fullskaliga globala kliniska och medicinska strategin, samt global klinisk och medicinsk verksamhet för TA Hemofili. Han började hos Calliditas i mars 2019.

”Jag är glad över att få samarbeta med Krassimir för att vidareutveckla den befintliga medicinska plattformen och nätverket för att säkerställa fortsatt framgång för Nefecon och andra portföljutvecklingsaktiviteter”, sa Calliditas VD Renée Aguiar-Lucander.

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 14 november 2019, kl. 13:45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.se för ytterligare information.