Skip to content

Calliditas tillkännager abstrakt och muntlig presentation vid ASN Digital Kidney Week 2020

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) tillkännagav idag kommande presentationer om Nefecon, Calliditas ledande produktkandidat, vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2020 Reimagined-konferensen, som kommer att hållas digitalt 19–25 oktober 2020.

Under sessionen ”Glomerular Diseases: Clinical, Outcomes, and Trials” presenteras ett abstrakt av professor Jonathan Barratt från Mayer IgA Nephropathy Laboratory vid University of Leicester. Abstraktet beskriver utformningen av NefIgArd-studien, som undersöker effekten av Nefecon hos patienter med IgA-nefropati (IgAN) som löper risk att utveckla njursvikt. Under sessionen ”Glomerular Diseases: Charting New Territory” kommer en muntlig presentation att hållas av Dr Karen Molyneux vid University of Leicester om effekten av Nefecon på cirkulerande nivåer av BAFF och löslig BCMA och TACI hos patienter med IgAN.   

Presentation av abstrakt:

Titel: “The NefIgArd trial: The Effect of Nefecon® (Budesonide) in Patients with Primary IgA Nephropathy at Risk of Developing ESRD”

Session: “Glomerular Diseases: Clinical, Outcomes, and Trials – 1”

Dag och tid: torsdag 22 oktober 2020, 16:00 – 18:00.

Länk: https://www.asn-online.org/education/kidneyweek/2020/program-abstract.aspx?controlId=3439759

Muntlig presentation:

Titel: “Nefecon® (Budesonide) Selectively Reduces Circulating Levels of BAFF (BLyS) and Soluble BCMA and TACI in IgA Nephropathy.”

Muntlig session: ”Glomerular Diseases: Charting New Territory.”

Dag och tid: fredag 23 oktober 2020, 23:00 – 01:00.

Länk: https://www.asn-online.org/education/kidneyweek/2020/program-abstract.aspx?controlId=3439751 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Mikael Widell, Investerarrelationer

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 08:00 (CEST).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).