Skip to content

Calliditas Therapeutics utvalt att presentera vid BioCenturys 25:e årliga investerarkonferens NewsMakers in the Biotech Industry

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) aviserade i dag att bolaget har blivit utvalt att presentera vid den prestigefyllda investerarkonferensen NewsMakers in the Biotech Industry, arrangerad av BioCentury i New York den 7 september 2018.

Endast 48 företag har handplockats av BioCentury, och dessa får här möjlighet att presentera sig för de mest aktiva institutionella investerarna inom bioteknik idag. Under konferensen 2017 hade de presenterande företagen exklusiv tillgång till en publik som kontrollerade mer än 500 miljarder dollar i aktieplaceringar.

“Vi är mycket stolta över att ha blivit inbjudna att presentera vid NewsMakers in the Biotech Industry. BioCentury är ett viktigt forum för life science-investerare globalt, och dess årliga konferens i New York ger oss en utmärkt möjlighet att berätta om Calliditas och våra projekt för internationella investerare”, säger Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas Therapeutics.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl.08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Widell, Informationschef
Epost: mikael.widell@calliditas.com
Telefon: 0703 11 99 60

Om Calliditas
Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.