Skip to content

Calliditas Therapeutics presenterar vid investerarkonferenser i mars 2019

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (NASDAQ Stockholm: CALTX) tillkännagav idag att ledande befattningshavare kommer att presentera vid följande kommande investerarkonferenser i mars 2019:

  •  Carnegie Healthcare Seminarium tisdagen den 5 mars 2019 i Stockholm kl 09:10.
  •  Cowen och Company 39:e årliga hälsovårdskonferensen i Boston, MA onsdagen den 13 mars 2019 kl 13:00.
  •  Stockholm Corporate Finance 11:e Life Science Seminar onsdagen den 13 mars 2019 kl 9:30.
  •  Stifel Nordic Healthcare Seminarium onsdagen den 27 mars 2019 i London.

En live webbsändning av Cowen-presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.calliditas.se under finansiella rapporter och presentationer. Webbsändningen arkiveras i 30 dagar efter presentationen. 

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 4 mars 2019, kl. 10:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef
Epost: mikael.widell@calliditas.com
Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.se för ytterligare information.