Skip to content

Calliditas Therapeutics presenterar på Jefferies virtuella Healthcare-konferens

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) tillkännagav idag att bolagets ledning ska presentera på Jefferies virtuella Healthcare-konferens, tisdagen den 1 juni klockan 14:30 CET. Calliditas kommer också att ha enskilda möten under konferensen. Detaljer för presentationen är som följer:

Jefferies Virtual Healthcare Conference

Datum: tisdagen den 1 juni 2021

Tid: 14:30 CET

Registreringslänk: https://wsw.com/webcast/jeff174/register.aspx?conf=jeff174&page=calt&mmid=3325730&refer=meetmax&firstname=&lastname=

Webbsändningen kommer att arkiveras i 30 dagar efter eventet.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 12.00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett biofarma bolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).