Skip to content

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Icke-regulatoriskt

Den 1 november 2018 klockan 07:00 offentliggör Calliditas Therapeutics (“Calliditas”) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Calliditas bjuder in till telefonkonferens, med presentation av delårsrapporten, samma dag klockan 15:00. Calliditas VD, Renée Aguiar-Lucander och CFO, Fredrik Johansson är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska.

De presentationsbilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer därefter även att finnas på www.calliditas.com. För att delta i telefonkonferensen, vänligen använd följande telefonnummer:

SE: +46 856 642 697

UK: +44 2030 089 809

US: +1 18 557 532 237

En länk till Calliditas websändning och presentation kommer att finnas på www.calliditas.com under Finansiella rapporter och presentationer. Sändningen går också att nå via följande länk: https://financialhearings.com/event/11435

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl. 8:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Besök www.calliditas.com för ytterligare information.