Skip to content

Calliditas ska delta i kommande investerarkonferenser

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att ledningen ska delta i följande investerarkonferenser:

  • Guggenheim Genomic Medicines and Rare Disease Days Conference, som hålls fysiskt den 3 april på Lotte New York Palace. Calliditas VD Renée Aguiar-Lucander ska medverka i en fireside chat och det kommer också att hållas en paneldebatt med ledande opinionsbildare kring utvecklingen av behandling av IgA-nefropati.
  • Kempen Life Sciences Conference, som kommer att hållas fysiskt i Amsterdam den 25 – 26 april.

Detaljer för paneldebatten om IgA-nefropati och Calliditas fireside chat vid Guggenheim-konferensen är följande:

Paneldebatt med ledande opinionsbildare: The Evolution of IgA Nephropathy Treatment: Embracing Change for Better Patient Outcomes

Datum: måndagen den 3 april 2023

Tid: 8:00 ET / 14:00 CET

Calliditas fireside chat

Datum: måndagen den 3 april 2023

Tid: 9:00 ET / 15:00 CET

Bolaget kommer också att ha individuella möten med investerare vid båda konferenserna.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 17:00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och lever-sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYO® och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet Kinpeygo®. Kinpeygo kommersialiseras i EU:s medlemsstater av Calliditas partner, STADA Arzneimittel AG. Calliditas driver även en Fas 2b/3-studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept-studie i huvud- och hals-cancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.