Skip to content

Calliditas ger patent uppdatering

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) meddelade idag att den amerikanska patentmyndigheten, United States Patent and Trademark Office (USPTO), utfärdade patent nummer 11896719 med namnet ”New Pharmaceutical Compositions” den 24 januari 2024. Patentet börjar gälla idag, den 13 februari 2024.  Detta är Calliditas andra patent för TARPEYO i USA och ger produktskydd fram till 2043.

Patentet avser en metod för att behandla IgA-nefropati med en sammansättning innefattande TARPEYO® (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning som utvecklats under namnet ”NEFECON®”. En ansökan om att tas med i den amerikanska läkemedelsmyndighetens förteckning ”Orange Book” har lämnats in.

Calliditas har för avsikt att ansöka om motsvarande patent för fler geografiska områden runt om i världen, inklusive Europa och Kina.

– Vi är oerhört glada över detta ytterligare produktskydd och förlängd patentperiod för TARPEYO och vi ser fram emot framgångsrika processer även i andra geografiska områden, säger Renée Aguiar-Lucander, vd.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024, kl. 17:15 CET.