Skip to content

Calliditas flyttar sin Årsstämma 2020 till 25 juni

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) meddelade idag att på grund av Covid-19-pandemin har företaget beslutat att flytta sin Årsstämma 2020 till 25 juni 2020.

Årsredovisningen för 2019 förväntas publiceras den 28 april 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics

Epost: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 072-252 10 06

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 070-311 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.