Skip to content

Calliditas erhåller Notice of Allowance avseende patentansökan i USA omfattande TARPEYO®

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelar idag att man erhållit ett s.k. ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office – USPTO) för patentansökan nr 18/100,396 med titeln ”Nya farmaceutiska kompositioner.” Detta ”Notice of Allowance” förväntas resultera i beviljandet av ett amerikanskt patent när samtliga administrativa processer har slutförts.

Patentet avser en metod för att behandla IgA-nefropati med en sammansättning som omfattar TARPEYO® (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning, utvecklade under namnet ”NEFECON®”. Calliditas förväntar sig att patentet kommer att vara listat i Orange Book, med ett förväntat utgångsdatum 2043. Patentet, när det utfärdas, kommer att vara Calliditas andra patent för TARPEYO i USA.

Calliditas avser att lämna in motsvarande patentansökningar i ytterligare jurisdiktioner runt om i världen, inklusive Europa och Kina.

”Vid beviljande kommer vårt nya patent att avsevärt stärka TARPEYOs immaterialrättsliga skydd, ytterligare förbättra dess unika värdeerbjudande och etablera en grund för ett aktivt program för att utöka patentskyddet för vårt NEFECON® franchise globalt”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of Investor Relations & Sustainability, Calliditas

Tel: 0764 03 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Denna information är information som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2023, kl. 15:15 CET.