Skip to content

Årsstämma 2024

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”), org.nr 556659-9766, med säte i Stockholm, kommer att hålla årsstämma måndagen den 17 juni 2024 kl 14.00 på Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Calliditas valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 15 mars 2024 till finance@calliditas.com.

Samtliga dokument relaterade till 2024 årsstämma kommer att publiceras här: