Årsstämma 2019

Årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ) ägde rum hos Apotekarsocieteten, Wallingatan 26, Stockholm, onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00.

Dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.