Aktiekapital (SEK)
Tidpunkt Händelse Förändring i antal aktier och röster Antal aktier och röster efter transaktionen Förändring Totalt Kvot-värde
2004-04-15 Bolagets bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100
2004-10-19 Nyemission 12 1 012 1 200 101 200 100
2005-02-23 Nyemission 178 1 190 17 800 119 000 100
2009-02-02 Nyemission 132 1 322 13 200 132 000 100
2012-07-03 Nyemission 664 1 986 66 400 198 600 100
2013-12-03 Nyemission 813 2 799 81 300 279 900 100
2014-03-03 Nyemission 189 2 988 18 900 298 800 100
2014-06-18 Nyemission 809 3 797 80 900 379 700 100
2015-07-28 Nyemission 756 4 553 75 600 455 300 100
2016-05-12 Nyemission 752 5 305 75 200 530 500 100
2017-05-10 Nyemission 605 5 910 60 500 591 000 100
2017-05-10 Aktiesplit (1:10) 53 190 59 100 591 000 10
2017-09-19 Nyemission 7 026 66 126 70 260 661 260 10
2017-10-18 Nyemission 566 66 692 5 660 666 920 10
2017-11-08 Aktiesplit (1:250) 16 606 308 16 673 000 666 920 0,04
2018-06-29 Konvertering av brygglån i samband med notering på Nasdaq Stockholm 2 114 903 18 787 903 84 596,12 751 516,12 0,04
2018-06-29 Nyemission i samband med notering på Nasdaq Stockholm 14 444 444 33 232 347 577 777,76 1 329 293,88 0,04
2018-07-30 Nyemission (utnyttjande av övertilldelningsoption) 1 970 000 35 202 347 78 800 1 408 093,88 0,04
2019-07-03 Nyemission 3 505 291 38 707 638 140 211,64 1 548 305,52 0,04
2020-06-05 Nyemission i samband med notering på Nasdaq Global Select, USA 9 230 770 47 938 408 369 230,80 1 917 536,32 0,04
2020-07-02 Nyemission (utnyttjande av övertilldelningsoption) 706 676 48 645 084 28 267,04 1 945 803,36 0,04
2020-07-08 Lösen av teckningsoptionsprogram 1 185 250 49 830 334 47 410,00 1 993 213,36 0,04
2020-09-16 Lösen av teckningsoptionsprogram 111 250 49 941 584 4 450,00 1 997 663,36 0,04