Aktiekapital (SEK)
Tidpunkt Händelse Förändring i antal aktier och röster Antal aktier och röster efter transaktionen Förändring Totalt Kvot-värde
15/04/2004 Bolagets bildande 1,000 1,000 100,000 100,000 100
19/10/2004 Nyemission 12 1,012 1,200 101,200 100
23/02/2005 Nyemission 178 1,190 17,800 119,000 100
02/02/2009 Nyemission 132 1,322 13,200 132,000 100
03/07/2012 Nyemission 664 1,986 66,400 198,600 100
03/12/2013 Nyemission 813 2,799 81,300 279,900 100
03/03/2014 Nyemission 189 2,988 18,900 298,800 100
18/06/2014 Nyemission 809 3,797 80,900 379,700 100
28/07/2015 Nyemission 756 4,553 75,600 455,300 100
12/05/2016 Nyemission 752 5,305 75,200 530,500 100
10/05/2017 Nyemission 605 5,910 60,500 591,000 100
10/05/2017 Aktiesplit (1:10) 53,190 59,100 591,000 10
19/09/2017 Nyemission 7,026 66,126 70,260 661,260 10
18/10/2017 Nyemission 566 66,692 5,660 666,920 10
08/11/2017 Aktiesplit (1:250) 16,606,308 16,673,000 666,920 0.04
29/06/2018 Konvertering av brygglån i samband med notering på Nasdaq Stockholm 2,114,903 18,787,903 84,596.12 751,516.12 0.04
29/06/2018 Nyemission i samband med notering på Nasdaq Stockholm 14,444,444 33,232,347 577,777.76 1,329,293.88 0.04
30/07/2018 Nyemission (utnyttjande av övertilldelningsoption) 1,970,000 35,202,347 78,800.00 1,408,093.88 0.04
03/07/2019 Nyemission 3,505,291 38,707,638 140,211.64 1,548,305.52 0.04
05/06/2020 Nyemission i samband med notering på Nasdaq Global Select, USA 9,230,770 47,938,408 369,230.80 1,917,536.32 0.04
02/07/2020 Nyemission (utnyttjande av övertilldelningsoption) 706,676 48,645,084 28,267.04 1,945,803.36 0.04
08/07/2020 Lösen av teckningsoptionsprogram 1,185,250 49,830,334 47,410.00 1,993,213.36 0.04
16/09/2020 Lösen av teckningsoptionsprogram 111,250 49,941,584 4,450.00 1,997,663.36 0.04
12/08/2021 Nyemission 2,400,000 52,341,584 96,000.00 2,093,663.36 0.04
08/04/2022 Inlösen av teckningsoptionsprogram 830,586 53,172,170 33,223.44 2,126,886.80 0.04