Calliditas vision …

… är att utnyttja sin tvärvetenskapliga expertis inom läkemedelsutveckling för att identifiera, utveckla och marknadsföra nya läkemedel med högt värde i nischindikationer, där det finns ett betydande medicinskt behov och där företaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen av produkten. Vårt fokus ligger på projekt som tillgodoser särläkemedelsbehov för grupper där det också finns en tids-och kostnadseffektiv väg att nå marknaden. För att uppnå sina mål avser Calliditas att följa följande strategi:

Calliditas strategi:

– Att snabbt och effektivt etablera en ny behandlingsstandard i särläkemedelsindikationer. Efter marknadsgodkännande avser Calliditas att maximera sina produkters potential genom att kommersialisera i egen regi på den amerikanska marknaden och genom partnerskap i andra regioner.

– Att utnyttja vår formuleringsexpertis och vår betydande erfarenhet av läkemedelsutveckling för att selektivt utforska möjligheterna för behandling av särläkemedelssjukdomar där det finns en stark vetenskaplig och klinisk grund och attraktiva kommersiella möjligheter.

– För att förbättra produktportföljen genom att utnyttja vår förmåga att identifiera och licensiera ytterligare produktkandidater, huvudsakligen i sena stadier, som passar oss strategiskt och kommersiellt.