Calliditas vision är att utnyttja sin interdisciplinära expertis inom utveckling av läkemedelsprodukter för att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar inom sällsynta sjukdomar, med ett initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov. För att nå detta mål ämnar Calliditas tillämpa följande strategier.

  • Snabbt och effektivt ta Nefecon vidare genom Fas 3 klinisk utveckling och regulatoriskt godkännande för att etablera en ny standardbehandling för IgAN.
  • Maximera Nefecons potential, om det godkänns, genom oberoende kommersialisering och genom lämpliga samarbeten.
  • Utnyttja vår patenterade formulering och omfattande erfarenhet av läkemedelsutsöndringsteknologi för att utforska behandlingar av utvalda leversjukdomar.
  • Förstärka vår produktportfölj genom att identifiera och exklusivt inlicensiera attraktiva produktkandidater för njur- och leversjukdomar.

Callidatas strategi är att ta Nefecon genom Fas 3 klinisk utveckling och regulatoriskt godkännande och därav följande kommersialisering.

Vid ett potentiellt accelererat godkännande avser Calliditas att på egen hand kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati i USA och sannolikt genom partnerskap i andra regioner.

Calliditas kommer också att selektivt utforska användningsområden för Nefecon i behandling av andra sjukdomar där det finns ett starkt vetenskapligt och kliniskt stöd samt attraktiva affärsmöjligheter, till exempel vissa leversjukdomar. Calliditas kan också komma att selektivt överväga att utnyttja koncernens möjligheter genom att förvärva ytterligare produktkandidater som strategiskt och kommersiellt passar ihop med existerande kompetens och tillgångar, och att utveckla och kommersialisera dessa.