Följande tabell sammanfattar utvecklingsstadier och status för Calliditas produktkandidatsportfölj.