Följande tabell sammanfattar utvecklingsstadier och status för Calliditas produktkandidatsportfölj.

calliditas-pipeline-image (1)

Dessutom har Calliditas inlicensierat Budenofalk 3 mg orala kapslar och avser att utveckla Budenofalk i USA för behandling av AIH, villkorat av positiv återkoppling från regulatoriska myndigheter. Calliditas planerar att diskutera utvecklingsplanerna med FDA för AIH under 2020. Under 2019 slöt Calliditas ett avtal med Everest Medicines som ger Everest en exklusiv licens att utveckla och kommersialisera Nefecon för IgAN i Kina och Singapore. I andra nyckelmarknader såsom Europa, avser koncernen att kommersialisera Nefecon antingen genom ett brett regionalt partnerskap eller på landsbasis.