Avgifter till ledamöter som väljs av årsstämman beslutas av årsstämman. Årsstämman den 9 maj 2018 beslutade att arvoden till styrelsen för perioden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara följande.

Styrelsens ordförande, som inte representerar huvudägaren, kommer att få 400 000 kronor per år och övriga medlemmar som inte representerar huvudaktieägarna får vardera 160 000 kronor per år. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 SEK till utskottets ordförande, som inte representerar större aktieägare i Bolaget, samt med 20 000 SEK till övriga ledamöter, som inte representerar större aktieägare i Bolaget. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode.Styrelsens totala ersättning för perioden fram till slutet av nästa årsstämma kommer därför att uppgå till 760 000 kronor. Före årsstämman 2019 kommer valberedningen att lägga fram förslag avseende arvoden.