Elmar Schnee
Elmar Schnee
Ordförande
VISA BIOGRAFI
Elmar Schnee
Elmar Schnee
Ordförande

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Master i marknadsföring och ledarskap från IMD.

Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Erfarenhet: Elmar Schnee var tidigare VD för Merck Serono och hade en central roll i Merck KGaAs förvärv av Serono. Han har också suttit som General Partner och medlem i Merck KGaAs styrelse samt innehaft flertalet globala seniora positioner för UCB och Sanofi.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Santhera Pharmaceutical, ProCom Rx SA, Moleac Pte Lts och Noorik Biopharmaceuticals AG samt styrelseledamot i Jazz Pharmaceuticals, Stallergenes Greer och Damian Pharma AG.

Innehav i bolaget: Elmar Schnee innehar 23 236 aktierätter i styrelse LTIP 2019.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Thomas Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Thomas Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Erfarenhet: Thomas Eklund har omfattande erfarenhet från såväl läkemedels- och medtechindustrin som den finansiella sektorn. Han har haft olika ledande befattningar, inklusive roller som CEO och verksamhetsanvarig för Europa hos Investor Growth Capital AB. Hans tidigare befattningar inkluderar Investment Director på Alfred Berg ABN AMRO Capital Insvestment AB och Vice President på Handelsbanken Markets.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Itrim Holding AB, Moberg Pharma AB (publ) och Sedana Medical AB (publ). Styrelseledamot för Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Eklund konsulting AB, Excillum Aktiebolag, Memira Holding AB, Neoventa Medical AB, Rodebjer Form AB, SciBase Holding AB (publ), Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) och TEDCAP AB.

Innehav i Bolaget: Thomas Eklund innehar 445 teckningsoptioner av Klass C* och 8 449 aktierätter i styrelse LTIP 2019.

Hilde Furberg
Hilde Furberg
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Hilde Furberg
Hilde Furberg
Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Erfarenhet: Hilde Furberg är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap från hennes 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma / Biotech. Hennes erfarenhet ligger inom olika områden av sällsynta sjukdomar, i allt från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Genzyme och Baxter, hon var senast SVP och General Manger / European Head of Rare Diseases för Sanofi Genzyme. Förutom att arbeta för Genzyme / Sanofi Genzyme har Hilde sedan 2005 varit en icke-verkställande direktör och styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis, Bergenbio och Algeta.

Övriga nuvarande befattningar: Hon är för närvarande en industriell rådgivare till Investinor och styrelseledamot i Tappin, PCI Biotech och CoB för Blueprint Genetic.

Innehav i Bolaget: Hilde Furberg innehar 15 250 aktier i Bolaget, 118 teckningsoptioner av Klass B* och 8 449 aktierätter i styrelse LTIP 2019.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Lennart Hansson
Lennart Hansson
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Lennart Hansson
Lennart Hansson
Styrelseledamot

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet.

Erfarenhet: Lennart Hansson har bred erfarenhet i ledande befattningar av läkemedelsutveckling och affärsutveckling i både biotech och pharmabolag såsom KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Biovitrum AB och som vd i Arexis AB. Lennart var ansvarig för Industrifondens life science verksamhet 2008-2016. Han har arbetat i mer än 30 bolagsstyrelser och är även medgrundare av två läkemedelsutvecklingsbolag.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Sixera Pharma AB och Ignitus AB. Styrelseledamot för, Cinclus AB, InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), och Medivir AB (publ).

Innehav i Bolaget: Lennart Hansson innehar 9 000 aktier i Bolaget och 8 449 aktierätter i styrelse LTIP 2019.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Bengt Julander
Bengt Julander
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Bengt Julander
Bengt Julander
Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2004.

Utbildning: Apotekarexamen från Uppsala universitet.

Erfarenhet: Bengt Julander är apotekare och arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1978. Han är CEO i Linc AB, som investerar inom life science, däribland Bolaget. Bengt Julander har sedan 1990 huvudsakligen varit aktiv som investerare och styrelseledamot i läkemedelsutvecklingsbolag. Han har erfarenhet inom utveckling och kommersialisering av läkemedelsprodukter.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Knil AB. Styrelseledamot för Linc AB, Medivir Aktiebolag, Stille AB, Nefecon AB, Swevet AB, ProEquo AB, Sedana Medical AB (publ), Busulipo AB, nWise AB, Swevet Holding AB, Pharmalink Nordic AB och Cronhamn Invest AB. Styrelsesuppleant för Kv Eldstaden i Bromma AB, Algarvefastigheter AB, Eriksbergskliniken Gam AB, Linc Global AB, Linc International AB, Korkyl Holding AB, Eriksbergskliniken AB och Linc Trade AB.

Innehav i Bolaget: Bengt Julander innehar (direkt och genom bolag) 4 836 108 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.

Diane Parks
Diane Parks
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Diane Parks
Diane Parks
Styrelseledamot

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Magisterexamen från Kansas State University och en MBA från Georgia State University.

Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet: Diane Parks är en ledande befattningshavare med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i USA där hon har haft positioner som exempelvis Head of US Commercial på Kite Pharma, Vice President Sales på Amgen och chef för global marknadsföring hos Pharmacyclics.

Andra nuvarande uppdrag: –

Innehav i bolaget: Diane Parks innehar 8 449 aktierätter i styrelse LTIP 2019.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ägande i bolaget per 31 maj 2019.

* För mer information angående incitamentsprogrammen, se ”Bolagsstyrning – Ersättning”.