Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas erhåller positivt CHMP-utlåtande för IgA-nefropati

Delårsrapport Q1 2022

Första patienten randomiserad i fas 2-studie i huvud- och halscancer

Calliditas Therapeutics deltar i kommande investerarkonferenser

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2021 publicerad

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas VD köper aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2018/2022

Calliditas uppdaterar angående den regulatoriska EMA-processen för Nefecon

Uppdaterad regulatorisk tidslinje för NEFECON i Kina

Licensavtal med Everest Medicines utökas till att omfatta Sydkorea

Bokslutskommuniké 2021

Första patienten randomiserad i den registreringsgrundande TRANSFORM-studien med setanaxib

Calliditas Therapeutics tillkännager kommersiell tillgänglighet och första försäljning av TARPEYO™

FDA beviljar Calliditas accelererat godkännande för behandling av patienter med primär IgA-nefrit med risk för snabb sjukdomsprogression

Delårsrapport Q3 2021

Calliditas tillkännager posterpresentationer vid ASN Digital Kidney Week 2021

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2022

Calliditas förvärvar utestående minoritetsaktier i Genkyotex SA

Uppdaterad regulatorisk tidslinje för granskning av MAA i Europa

Förlängt PDUFA måldatum för Nefecon i USA

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Delårsrapport Q2 2021

Calliditas Therapeutics har beslutat om en riktad nyemission om 2,4 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 324 miljoner kronor.

Calliditas Therapeutics avser att genomföra en riktad nyemission

Calliditas erhåller Fast Track status av FDA för setanaxib i PBC

Calliditas Therapeutics och STADA ingår avtal för att registrera och kommersialisera specialistläkemedel i Europa för IgA-nefropati

Calliditas ingår avtal om lånefacilitet på 75 miljoner dollar

Calliditas har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application) för Nefecon till EMA

Calliditas Therapeutics presenterar på Jefferies virtuella Healthcare-konferens

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport Q1 2021

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021

Andrew Udell befordras till President, North America.

FDA beviljar prioriterad granskning av Nefecon för patienter med IgA-nefropati

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2020 publicerad

Förändring i finansiell kalender

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

EMA beviljar accelererat bedömningsförfarande (Accelerated Assessment) för Nefecon för behandling av IgA-nefropati

Calliditas lämnar in ansökan till FDA för behandling med Nefecon för patienter med primär IgA-nefropati

Calliditas stärker sin organisation inom US Commercial and Medical Affairs

Calliditas Therapeutics håller webbinarium om IgA-nefropati och hur sjukdomen behandlas

Bokslutskommuniké 2020

Första patienten doserad i den öppna förlängningsstudien av NefIgArd

Calliditas meddelar att den föreslagna globala kapitalanskaffningen avbryts

Calliditas Therapeutics offentliggör avsikt att genomföra en global kapitalanskaffning

Patientrekryteringen slutförd för fas-3 studien NefIgArd

Calliditas offentliggör klinisk utvecklingsplan för setanaxib och presenterar data från del A i NefIgArd-studien vid dagens kapitalmarknadsdag

Positiva kliniska Fas 1-resultat med högre dosering av setanaxib

Agenda för den virtuella kapitalmarknadsdagen 20 januari 2021

Calliditas offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till aktieägarna i Genkyotex

Calliditas Therapeutics vinnare av SwedenBIO Award 2020

Save the date: Calliditas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 januari 2021

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2021

Delårsrapport Q3 2020

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q3 2020

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd presentation av positiva topline-resultat från fas 3-studien NefIgArd

Calliditas rapporterar positiva topline-resultat från fas 3-studien NefIgArd

Calliditas slutför förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Calliditas tillkännager abstrakt och muntlig presentation vid ASN Digital Kidney Week 2020

Sista patientbesöket av den 200:e patienten fullbordat i NefIgArd del A, vilket stödjer utläsning av top line-data i den registreringsgrundande fas 3-studien under Q4 2020

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Första patienten i Kina rekryterad till den kliniska fas 3-studien NefIgArd med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

Calliditas utnämner koncernjurist

Delårsrapport Q2 2020

Calliditas offentliggör avtal om förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q2 2020

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas omorganiserar sin ledningsgrupp

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

VD Renée Aguiar-Lucander utnyttjar sina teckningsoptioner och investerar 15,7 mkr i Calliditas

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Calliditas Therapeutics bestämmer priset inom ramen för börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market i USA

Calliditas Therapeutics inleder roadshow för en börsnotering i USA och avser genomföra en kapitalanskaffning om 75 miljoner USD

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in publikt registreringsdokument till SEC avseende potentiell börsnotering i USA

Delårsrapport Q1 2020

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2019 publicerad

Calliditas ger en företagsuppdatering i samband med Covid-19-pandemin

Calliditas utser ny Chief Medical Officer

Calliditas stärker sin kommersiella organisation i USA

Calliditas flyttar sin Årsstämma 2020 till 25 juni

Kommuniké från extra bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Positivt yttrande från EMA:s pediatriska kommitté angående pediatrisk plan för behandling av IgAN med Nefecon

Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA

Rekryteringen slutförd för Part A av den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd

Rekryteringen till del A av den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd slutförs vid årets slut

IND-godkännande i Kina framkallar 5 miljoner dollar i milstolpsbetalning från Everest Medicines

Calliditas utser Krassimir Mitchev som tillförordnad CMO

Delårsrapport Q3 2019

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2020

Calliditas Therapeutics arrangerar kapitalmarknadsdag idag den 4 november

Save the date: Calliditas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 4 november 2019

Positiva interaktioner med EMA öppnar väg för villkorat godkännande av Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon

Positiv feedback från FDA har betydande påverkan på den pågående fas 3 studien NefIgArd

Delårsrapport Q2 2019

Strategisk inlicensiering relaterad till autoimmun hepatit för den amerikanska marknaden

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q2 2019

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas har beslutat om en riktad nyemission om 3,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 210 miljoner kronor

Calliditas avser att genomföra en riktad nyemission

Calliditas Therapeutics och Everest Medicines ingår avtal för att utveckla och kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati i den kinesiska regionen och Singapore

Calliditas Therapeutics presenterar på Redeye Growth Day

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport Q1 2019

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q1 2019

Elmar Schnee och Diane Parks föreslås till nya styrelseledamöter i Calliditas Therapeutics

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2018 publicerad

Calliditas Therapeutics presenterar på Needham Healthcare Conference

Calliditas Therapeutics presenterar vid investerarkonferenser i mars 2019

Calliditas Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för primär gallkolangit

Bokslutskommuniké 2018

Calliditas Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för autoimmun hepatit

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2018

Calliditas Therapeutics utser Frank Bringstrup till VP Regulatory Affairs

Calliditas Therapeutics utser Andrew Udell till VP Commercial, Nordamerika

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NEFIGARD med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

Calliditas Therapeutics presenterar och deltar vid investerarkonferenser i november 2018

Delårsrapport Q3 2018

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2019

Presentation av post-hoc analys vid International IgA Nephropathy Network-konferensen (IIgANN) bekräftar data från NEFIGAN-studien

Post hoc-resultat från NEFIGAN-studien ska presenteras på International IgA Nephropathy Network-konferensen (IIgANN)

Delårsrapport Q2 2018

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2018

Det 15:e internationella symposiet om IgA-nefropati accepterar Calliditas Therapeutics abstracts

Calliditas Therapeutics utvalt att presentera vid BioCenturys 25:e årliga investerarkonferens NewsMakers in the Biotech Industry

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Handeln i Calliditas aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm

Calliditas offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och tillhörande prospekt

Positivt FDA-beslut om surrogatmarkör och design av Calliditas Therapeutics Fas 3-studie mot IgA-nefropati

Pharmalink byter namn till Calliditas Therapeutics