Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

FDA beviljar Calliditas accelererat godkännande för behandling av patienter med primär IgA-nefrit med risk för snabb sjukdomsprogression

Delårsrapport Q3 2021

Calliditas tillkännager posterpresentationer vid ASN Digital Kidney Week 2021

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2022

Calliditas förvärvar utestående minoritetsaktier i Genkyotex SA

Uppdaterad regulatorisk tidslinje för granskning av MAA i Europa

Förlängt PDUFA måldatum för Nefecon i USA

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Delårsrapport Q2 2021

Calliditas Therapeutics har beslutat om en riktad nyemission om 2,4 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 324 miljoner kronor.

Calliditas Therapeutics avser att genomföra en riktad nyemission

Calliditas erhåller Fast Track status av FDA för setanaxib i PBC

Calliditas Therapeutics och STADA ingår avtal för att registrera och kommersialisera specialistläkemedel i Europa för IgA-nefropati

Calliditas ingår avtal om lånefacilitet på 75 miljoner dollar

Calliditas har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application) för Nefecon till EMA

Calliditas Therapeutics presenterar på Jefferies virtuella Healthcare-konferens

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport Q1 2021

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021

Andrew Udell befordras till President, North America.

FDA beviljar prioriterad granskning av Nefecon för patienter med IgA-nefropati

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2020 publicerad

Förändring i finansiell kalender

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

EMA beviljar accelererat bedömningsförfarande (Accelerated Assessment) för Nefecon för behandling av IgA-nefropati

Calliditas lämnar in ansökan till FDA för behandling med Nefecon för patienter med primär IgA-nefropati

Calliditas stärker sin organisation inom US Commercial and Medical Affairs

Calliditas Therapeutics håller webbinarium om IgA-nefropati och hur sjukdomen behandlas

Bokslutskommuniké 2020

Första patienten doserad i den öppna förlängningsstudien av NefIgArd

Calliditas meddelar att den föreslagna globala kapitalanskaffningen avbryts

Calliditas Therapeutics offentliggör avsikt att genomföra en global kapitalanskaffning

Patientrekryteringen slutförd för fas-3 studien NefIgArd

Calliditas offentliggör klinisk utvecklingsplan för setanaxib och presenterar data från del A i NefIgArd-studien vid dagens kapitalmarknadsdag

Positiva kliniska Fas 1-resultat med högre dosering av setanaxib

Agenda för den virtuella kapitalmarknadsdagen 20 januari 2021