Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Rekryteringen slutförd för Part A av den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd

Rekryteringen till del A av den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd slutförs vid årets slut

IND-godkännande i Kina framkallar 5 miljoner dollar i milstolpsbetalning från Everest Medicines

Calliditas utser Krassimir Mitchev som tillförordnad CMO

Delårsrapport Q3 2019

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2020

Calliditas Therapeutics arrangerar kapitalmarknadsdag idag den 4 november

Save the date: Calliditas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 4 november 2019

Positiva interaktioner med EMA öppnar väg för villkorat godkännande av Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon

Positiv feedback från FDA har betydande påverkan på den pågående fas 3 studien NefIgArd

Delårsrapport Q2 2019

Strategisk inlicensiering relaterad till autoimmun hepatit för den amerikanska marknaden

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q2 2019

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas har beslutat om en riktad nyemission om 3,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 210 miljoner kronor

Calliditas avser att genomföra en riktad nyemission

Calliditas Therapeutics och Everest Medicines ingår avtal för att utveckla och kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati i den kinesiska regionen och Singapore

Calliditas Therapeutics presenterar på Redeye Growth Day

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport Q1 2019

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q1 2019

Elmar Schnee och Diane Parks föreslås till nya styrelseledamöter i Calliditas Therapeutics

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2018 publicerad

Calliditas Therapeutics presenterar på Needham Healthcare Conference

Calliditas Therapeutics presenterar vid investerarkonferenser i mars 2019

Calliditas Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för primär gallkolangit

Bokslutskommuniké 2018

Calliditas Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för autoimmun hepatit

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2018

Calliditas Therapeutics utser Frank Bringstrup till VP Regulatory Affairs

Calliditas Therapeutics utser Andrew Udell till VP Commercial, Nordamerika