Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Europeiska kommissionen godkänner Kinpeygo® för vuxna med primär IgA-nefropati

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Emission och återköp av c-aktier för at-the-market-program

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas erhåller positivt CHMP-utlåtande för IgA-nefropati

Delårsrapport Q1 2022

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2021 publicerad

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké 2021

FDA beviljar Calliditas accelererat godkännande för behandling av patienter med primär IgA-nefrit med risk för snabb sjukdomsprogression

Delårsrapport Q3 2021

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2022

Uppdaterad regulatorisk tidslinje för granskning av MAA i Europa

Förlängt PDUFA måldatum för Nefecon i USA

Delårsrapport Q2 2021

Calliditas Therapeutics har beslutat om en riktad nyemission om 2,4 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 324 miljoner kronor.

Calliditas Therapeutics avser att genomföra en riktad nyemission

Calliditas Therapeutics och STADA ingår avtal för att registrera och kommersialisera specialistläkemedel i Europa för IgA-nefropati

Calliditas ingår avtal om lånefacilitet på 75 miljoner dollar

Calliditas har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application) för Nefecon till EMA

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport Q1 2021

FDA beviljar prioriterad granskning av Nefecon för patienter med IgA-nefropati

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2020 publicerad

Förändring i finansiell kalender

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

EMA beviljar accelererat bedömningsförfarande (Accelerated Assessment) för Nefecon för behandling av IgA-nefropati

Calliditas lämnar in ansökan till FDA för behandling med Nefecon för patienter med primär IgA-nefropati

Bokslutskommuniké 2020

Calliditas meddelar att den föreslagna globala kapitalanskaffningen avbryts

Calliditas Therapeutics offentliggör avsikt att genomföra en global kapitalanskaffning

Calliditas offentliggör klinisk utvecklingsplan för setanaxib och presenterar data från del A i NefIgArd-studien vid dagens kapitalmarknadsdag

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2021

Delårsrapport Q3 2020

Calliditas rapporterar positiva topline-resultat från fas 3-studien NefIgArd

Calliditas slutför förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Delårsrapport Q2 2020

Calliditas offentliggör avtal om förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas omorganiserar sin ledningsgrupp

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Calliditas Therapeutics bestämmer priset inom ramen för börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market i USA

Calliditas Therapeutics inleder roadshow för en börsnotering i USA och avser genomföra en kapitalanskaffning om 75 miljoner USD

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in publikt registreringsdokument till SEC avseende potentiell börsnotering i USA

Delårsrapport Q1 2020

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2019 publicerad

Calliditas utser ny Chief Medical Officer

Calliditas flyttar sin Årsstämma 2020 till 25 juni

Kommuniké från extra bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA

Rekryteringen till del A av den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd slutförs vid årets slut

IND-godkännande i Kina framkallar 5 miljoner dollar i milstolpsbetalning från Everest Medicines

Calliditas utser Krassimir Mitchev som tillförordnad CMO

Delårsrapport Q3 2019

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2020

Positiva interaktioner med EMA öppnar väg för villkorat godkännande av Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon

Positiv feedback från FDA har betydande påverkan på den pågående fas 3 studien NefIgArd

Delårsrapport Q2 2019

Strategisk inlicensiering relaterad till autoimmun hepatit för den amerikanska marknaden

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas har beslutat om en riktad nyemission om 3,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 210 miljoner kronor

Calliditas avser att genomföra en riktad nyemission

Calliditas Therapeutics och Everest Medicines ingår avtal för att utveckla och kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati i den kinesiska regionen och Singapore

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport Q1 2019

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2018 publicerad

Calliditas Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för primär gallkolangit

Bokslutskommuniké 2018

Calliditas Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för autoimmun hepatit

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NEFIGARD med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

Delårsrapport Q3 2018

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2019

Delårsrapport Q2 2018

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och tillhörande prospekt