Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2021

Delårsrapport Q3 2020

Calliditas rapporterar positiva topline-resultat från fas 3-studien NefIgArd

Calliditas slutför förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Delårsrapport Q2 2020

Calliditas offentliggör avtal om förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas omorganiserar sin ledningsgrupp

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Calliditas Therapeutics bestämmer priset inom ramen för börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market i USA

Calliditas Therapeutics inleder roadshow för en börsnotering i USA och avser genomföra en kapitalanskaffning om 75 miljoner USD

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in publikt registreringsdokument till SEC avseende potentiell börsnotering i USA

Delårsrapport Q1 2020

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2019 publicerad

Calliditas utser ny Chief Medical Officer

Calliditas flyttar sin Årsstämma 2020 till 25 juni

Kommuniké från extra bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA