Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Everest Medicines regulatoriska ansökan om marknadsgodkännande för Nefecon accepterat av kinesiska myndigheten NMPA

Delårsrapport Q3 2022

Key Opinion Leader Fireside Chat med Professor Richard Lafayette om behandlingslandskapet för IgAN i USA

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2023

Kidney International publicerar resultat från fas 3-studien NefIgArd som utvärderar TARPEYO® för behandling av IgA-nefropati (IgAN)

Calliditas partner STADA lanserar det första läkemedlet som godkänts i EU för behandling av primär IgA-nefropati

Delårsrapport Q2 2022

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Europeiska kommissionen godkänner Kinpeygo® för vuxna med primär IgA-nefropati

Calliditas utökar ledningsgruppen

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics etablerar ett amerikanskt ATM-program

Emission och återköp av c-aktier för at-the-market-program

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas erhåller positivt CHMP-utlåtande för IgA-nefropati

Delårsrapport Q1 2022

Första patienten randomiserad i fas 2-studie i huvud- och halscancer

Calliditas Therapeutics deltar i kommande investerarkonferenser

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2021 publicerad

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas VD köper aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2018/2022

Calliditas uppdaterar angående den regulatoriska EMA-processen för Nefecon

Uppdaterad regulatorisk tidslinje för NEFECON i Kina

Licensavtal med Everest Medicines utökas till att omfatta Sydkorea

Bokslutskommuniké 2021

Första patienten randomiserad i den registreringsgrundande TRANSFORM-studien med setanaxib

Calliditas Therapeutics tillkännager kommersiell tillgänglighet och första försäljning av TARPEYO™