Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Första patienten i Kina rekryterad till den kliniska fas 3-studien NefIgArd med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

Calliditas utnämner koncernjurist

Delårsrapport Q2 2020

Calliditas offentliggör avtal om förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q2 2020

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas omorganiserar sin ledningsgrupp

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

VD Renée Aguiar-Lucander utnyttjar sina teckningsoptioner och investerar 15,7 mkr i Calliditas

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Calliditas Therapeutics bestämmer priset inom ramen för börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market i USA

Calliditas Therapeutics inleder roadshow för en börsnotering i USA och avser genomföra en kapitalanskaffning om 75 miljoner USD

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in publikt registreringsdokument till SEC avseende potentiell börsnotering i USA

Delårsrapport Q1 2020

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2019 publicerad

Calliditas ger en företagsuppdatering i samband med Covid-19-pandemin

Calliditas utser ny Chief Medical Officer

Calliditas stärker sin kommersiella organisation i USA

Calliditas flyttar sin Årsstämma 2020 till 25 juni

Kommuniké från extra bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Positivt yttrande från EMA:s pediatriska kommitté angående pediatrisk plan för behandling av IgAN med Nefecon

Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA