Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Calliditas partner STADA lanserar det första läkemedlet som godkänts i EU för behandling av primär IgA-nefropati

Delårsrapport Q2 2022

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Europeiska kommissionen godkänner Kinpeygo® för vuxna med primär IgA-nefropati

Calliditas utökar ledningsgruppen

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics etablerar ett amerikanskt ATM-program

Emission och återköp av c-aktier för at-the-market-program

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas erhåller positivt CHMP-utlåtande för IgA-nefropati

Delårsrapport Q1 2022

Första patienten randomiserad i fas 2-studie i huvud- och halscancer

Calliditas Therapeutics deltar i kommande investerarkonferenser

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2021 publicerad

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas VD köper aktier genom utnyttjande av Calliditas teckningsoptionsprogram 2018/2022

Calliditas uppdaterar angående den regulatoriska EMA-processen för Nefecon

Uppdaterad regulatorisk tidslinje för NEFECON i Kina

Licensavtal med Everest Medicines utökas till att omfatta Sydkorea

Bokslutskommuniké 2021

Första patienten randomiserad i den registreringsgrundande TRANSFORM-studien med setanaxib

Calliditas Therapeutics tillkännager kommersiell tillgänglighet och första försäljning av TARPEYO™