Forskningsområden

Calliditas är inriktat på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar mot ovanliga sjukdomar, med ett initialt fokus på njursjukdomar med ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Tarmen - en oväntad bov vid IgAN

IgA-nefropati

IgAN – som också kallas Bergers sjukdom – är den vanligaste formen av glomerulonefrit, ett kroniskt inflammationstillstånd i njuren. För närvarande finns inga godkända behandlingar mot IgAN.1

Nefecon

NEFECON är en specifikt inriktad och långtidsverkande formulering av budenosid designad för att ta läkemedlet till ileum där Peyers plack är koncentrerat och där IgAN tros ha sitt ursprung.1,2

Styrkommitté

Nefecon studeras i patienter med IgAN som löper risk för att utveckla njursjukdom i slutskedet. Stöd kommer från några av världens mest framstående specialister på IgAN som fungerar som externa rådgivare och medlemmar av bolagets vetenskapliga styrkommitté för forskningsstudier.3