Calliditas är inriktat på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar mot sällsynta sjukdomar, med ett initialt fokus på njursjukdomar med ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.