Calliditas avser att själv kommersialisera Nefecon för IgAN på USA-marknaden och sannolikt genom partnerskap i andra regioner.

För ytterligare information eller för att diskutera nya möjligheter, kontakta: businessdevelopment@calliditas.com.