Renee Aguiar-Lucander
Renee Aguiar-Lucander
Chief Executive Officer
VISA BIOGRAFI
Renee Aguiar-Lucander
Renee Aguiar-Lucander
Chief Executive Officer

Född 1962. CEO sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm. MBA från INSEAD.

Erfarenhet: Renée Aguiar-Lucander var, innan hon anslöt till Calliditas, Partner och COO för Omega Fund Management, ett internationellt investmentbolag specialiserat på life sciences. Tidigare var hon Partner på 3i Group plc i London, där hon ansvarade för förvaltningen av noterade bolag inom riskkapitaldivisionen, samt var Co-head för den globala portföljen av äldre investeringar inom life sciences och teknologi. Dessförinnan var Renée Aguiar-Lucander Managing Director och Europeisk sektorchef vid en global investmentbank och har över tolv års erfarenhet av corporate finance, primärt inom media, teknologi och läkemedelssektorn. Innan hon påbörjade sin karriär inom investment banking var hon sälj-och marknadsföringschef för Europa på ett globalt mjukvaruföretag inom finansbranschen.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Exenta Inc. Styrelseledamot för Medcap AB (publ) och RAL Capital Ltd.

Innehav i Bolaget: Renée Aguiar-Lucander innehar 42 500 aktier i Bolaget, 1 478 teckningsoptioner av Optionsprogram 2017/2020, 350 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2018/2022 och 195 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2019/2022.

Frank Bringstrup
Frank Bringstrup
Vice President Regulatory Affairs
VISA BIOGRAFI
Frank Bringstrup
Frank Bringstrup
Vice President Regulatory Affairs

Född 1959. VP Regulatory Affairs sedan 2019.

Utbildning: Läkarutbildning från Köpenhamns universitet. Han har ett diplom i Managing Medical Product

Innovation (MMPI) från Handelshögskolan i Köpenhamn, ett diplom i företagsekonomi från Warwick University, en post graduate-specialistkurs i folkhälsovetenskap från Sundhedsstyrelsen, Danmark.

Erfarenhet: Frank Bringstrup har över 17 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin inom regel- och tillsynsfrågor och interaktioner med läkemedelsmyndigheterna. Innan han började på Calliditas arbetade han i olika positioner hos Novo Nordisk A/S. Han startade sin professionella karriär först som klinikläkare och därefter Frederiksborg County Medical Advisor.

Innehav i Bolaget: Frank Bringstrup innehar 7 500 teckningsoptioner av Optionsprogram 2019/2022.

Fredrik Johansson
Fredrik Johansson
Chief Financial Officer
VISA BIOGRAFI
Fredrik Johansson
Fredrik Johansson
Chief Financial Officer

Född 1977. CFO sedan 2017.

Utbildning: Studier i handelsrätt vid Jönköping International Business School. Fristående kurser inom handelsrätt, ekonomi och finansiering vid Georgia State University, University of South Carolina och Lunds universitet.

Erfarenhet: Fredrik Johansson har omfattande erfarenhet från ledande befattningar, främst inom telekom och mjukvara.Tidigare var han CFO och COO hos Birdstep Technology/ Techstep ASA, noterat på Oslobörsen, där han bland annat var ansvarig för förvärvet av, samt den omvända noteringen av, Teki Solutions. Tidigare CFO tjänster inkluderar även Phone Family, Teligent Telecom och Wayfinder Systems.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Truference AB. Innehavare av Fountainpark Consulting.

Innehav i Bolaget: Fredrik Johansson innehar 7 000 aktier i Bolaget, 325 teckningsoptioner av Optionsprogram 2017/2020, 90 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2018/2022 och 50 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2019/2022.

Jens Kristensen
Jens Kristensen
Chief Medical Officer
VISA BIOGRAFI
Jens Kristensen
Jens Kristensen
Chief Medical Officer

Född 1958. Chief Medical Officer sedan 2016.

Utbildning: Läkarutbildning från Odense universitet, Danmark; PhD i Neurovetenskap från Uppsala Universitet; Specialist inom anestesi och intensivvård från Akademiska sjukhuset i Uppsala; och läkemedelsutbildning från Basel Universitet.

Erfarenhet: Jens Kristensen har bred erfarenhet inom läkemedelsutvecklingssektorn eftersom han tillbringat 20 år inom läkemedelsindustrin och har dessförinnan 15 års klinisk erfarenhet som läkare. Han tjänstgjorde som Diesease Area Expert and Global Product Team Physician hos AstraZeneca för neurovetenskapliga program från Fas 2 och Fas 3. Jens Kristensen tjänstgjorde även som medicinsk chef och verksamhetsansvarig för klinisk utveckling hos ett antal mindre läkemedelsbolag, inklusive Karo Bio och Medivir. Han är specialist inom anestesi, intensivvård och läkemedelsutveckling.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Jedako Consult AB.

Innehav i Bolaget: Jens Kristensen innehar 500 teckningsoptioner av av Optionsprogram 2017/2020 och 50 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2018/2022.

Johan Häggblad
Johan Häggblad
Chief Scientific Officer
VISA BIOGRAFI
Johan Häggblad
Johan Häggblad
Chief Scientific Officer

Född 1958. VP Licensing, IP & Legal sedan 2017.

Utbildning: Doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi från Stockholms universitet.

Erfarenhet: Johan Häggblad anslöt till Calliditas 2007. Han har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin från roller som ledande befattningshavare hos Karo Bio AB (1989-1997), Pharmacia Corporation (1997-2001) och NeuroNova (2001-2007). Johan Häggblad var även VD för Calliditas mellan 2007-2017.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Pharmalink Oncology AS. Styrelsesuppleant för Busulipo AB, Nefecon AB och Pharmalink Nordic AB.

Innehav i Bolaget: Johan Häggblad innehar 14 250 aktier i Bolaget, 739 teckningsoptioner av Optionsprogram 2017/2020 och 45 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2018/2022.

Ann-Kristin Myde
Ann-Kristin Myde
VP Head of Clinical Development & Project Management
VISA BIOGRAFI
Ann-Kristin Myde
Ann-Kristin Myde
VP Head of Clinical Development & Project Management

Född 1955. VP Project Management sedan 2016.

Utbildning: Kandidatexamen i kemi från Stockholms universitet.

Erfarenhet: Ann-Kristin Myde har mer än 25 års erfarenhet från olika globala läkemedelsbolag, vilket innefattat att leda ett stort antal globala läkemedelsutvecklingsprojekt och kliniska projekt från Fas 1 till Fas 3 och till lansering i ledande kliniska och projektledande befattningar hos Kabi Pharmacia och AstraZeneca. Hon var också Alliance Director, ansvarig för ett samarbete avseende två projekt med Bristol-Myers Squibb, där hon ansvarade för relationen och strategin med samarbetspartnern.

Innehav i Bolaget: Ann-Kristin Myde innehar 295 teckningsoptioner av Optionsprogram 2017/2020 och 3 586 teckningsoptioner av Optionsprogram 2018/2022.

Kari Sandvold
Kari Sandvold
Vice President of Pharmaceutical Development
VISA BIOGRAFI
Kari Sandvold
Kari Sandvold
Vice President of Pharmaceutical Development

Född 1962. VP Pharmaceutical Development and Manufacturing sedan 2016.

Utbildning: Apotekarexamen från Oslo universitet.

Erfarenhet: Kari Sandvold anslöt till Calliditas i maj 2016. Hon har mer än 25 års omfattande erfarenhet av utveckling och tillverkning av nya läkemedelsprodukter, inklusive teknologiöverföring, regulatoriska frågor inom CMC och klinisk försörjning. Hennes erfarenheter omfattar att utveckla nya produkter tänkta för en global marknad, från läkemedelsutveckling till teknologiöverföring och ansökan om marknadsgodkännande. Tidigare befattningar inkluderar roller på såväl stora läkemedelsbolag som små och mellanstora läkemedelsbolag och hennes senaste position var som Head of Pharmaceutical Development hos Orexo AB.

Innehav i Bolaget: Kari Sandvold innehar 295 teckningsoptioner av Optionsprogram 2017/2020.

Andrew Udell
Andrew Udell
Vice President North America Commercial
VISA BIOGRAFI
Andrew Udell
Andrew Udell
Vice President North America Commercial

Född 1970. VP North America Commercial sedan 2019.

Utbildning: BSc från Lehigh University. MBA från University of Connecticut

Erfarenhet: Andrew Udell har mer än 20 års kommersiell erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Innan Andrew började på Calliditas arbetade han som Vice President Nordamerika Commercial på NeuroDerm. Andrew började sin karriär i läkemedelsindustrin hos Purdue Pharma och innehade flera försäljnings- och marknadsföringspositioner, bland annat ansvarade han för bolagets varumärken och ledde ett multifunktionellt team för ett mångmiljardsäljande smärtstillande läkemedel.

Innehav i Bolaget: Andrew Udell innehar 200 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2018/2022 och 20 000 teckningsoptioner av Optionsprogram 2019/2022.

Mikael Widell
Mikael Widell
Head of Communications and IR
VISA BIOGRAFI
Mikael Widell
Mikael Widell
Head of Communications and IR

Född 1958. Head of Communication and IR sedan 2017.

Utbildning: Masterexamen i engelska från Lunds universitet och studier i ekonomi vid Lunds universitet.

Erfarenhet: Mikael Widell har mer än 30 års erfarenhet inom kommunikation, inklusive journalism med 14 år inom finansiell media, exempelvis Dagens Industri, och har haft olika befattningar inom bolagskommunikation, på till exempel AstraZeneca, Biovitrum (Sobi) och Nordic Capital samt strategiskt arbete som kommunikatörrådgivare inom finansiell PR och IR. Mikael är partner och medgrundare av IR/PR-firman Cord Communications.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för CordCom Consultants AB. Komplementär för WZ Kommunikation Kommanditbolag.

Innehav i Bolaget: Mikael Widell innehar inga aktier i Bolaget.

Innehav i Bolaget per den 15 juli, 2019.

För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ersättning.