Bolagsnamn: Calliditas Therapeutics AB
Registrerat i: Sverige
Grundat i: Sverige
Huvudsaklig verksamhet i: Sverige
Organisationsnummer: 556659-9766
ISIN-kod: SE0010441584

Huvudkontor

Kungsbron 1, C8
SE-111 22
Stockholm

Calliditas Therapeutics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med kortnamnet CALTX.