Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ) ägde rum tisdagen den 3 mars 2020 klockan 10.30 på Freys Hotel, Bryggaregatan 12, Stockholm.