Extra bolagsstämma 2020

Calliditas Therapeutics AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 3 mars 2020 klockan 10.30 på Freys Hotel, Bryggaregatan 12, Stockholm.