Styrelsen för Calliditas Therapeutics AB (”Bolaget”) sätter hög standard för bolagets anställda och styrelseledamöter. En sund bolagsstyrning är grundläggande för denna filosofi. Det är styrelsens skyldighet att fungera som en ansvarsfull förvaltare för aktieägarna och att övervaka styrningen av bolagets verksamhet. För att fullgöra sitt ansvar och för att fullgöra sitt uppdrag följer styrelsen de förfaranden och standarder som anges i dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer kan ändras från tid till annan eftersom styrelsen bedömer lämpligt för bolagets bästa eller enligt tillämpliga lagar och regler.