Calliditas Therapeutics har åtagit sig att vara en ansvarsfull företagsmedborgare genom att ständigt förbättra de sätt på vilka verksamheten har sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Calliditas är mån om att ge en stimulerande och uppmuntrande arbetsmiljö för alla våra anställda.

För att lyckas erbjuder vi för närvarande utbildning och pågående professionell och personlig utveckling. Alla våra anställda drar nytta av regelbunden utvärdering, feedback och kunskapsdelning inom organisationen