Årsstämma 2022

Årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ) hölls torsdag den 19 maj 2022.