Årsstämma 2021

Årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ) hölls torsdag den 27 maj 2021.