Årsstämma 2020

Årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ) hölls torsdag den 25 juni 2020.