Ägande per 30 september 2018

Antal

Procent

Stiftelsen Industrifonden 7 732 538 21,97%
Investinor AS 5 530 997 15,71%
Linc AB (Bengt Julander) 5 276 271 14,99%
AFA Försäkring 1 640 000 4,66%
Zaragatero LTD 1 637 317 4,65%
Handelsbanken Fonder 1 228 000 3,49%
Gladiator 1 111 111 3,16%
Fjärde AP-fonden 1 005 838 2,86%
Staffan Rasjö 625 000 1,78%
Övriga aktieägare 9 415 275 26,75%
Summa antal aktier 35 202347 100%