Ägande per 31 december 2018 Antal aktier Procent
Stiftelsen Industrifonden  7 732 538 21,97%
Investinor AS  5 530 997 15,71%
Linc AB (Bengt Julander)  5 276 271 14,99%
Gladiator  2 409 000   6,84%
AFA Försäkring  1 640 000   4,66%
Zaragatero LTD  1 637 317   4,65%
Handelsbanken Fonder  1 278 000   3,63%
Fjärde AP-fonden  1 096 252   3,11%
Staffan Rasjö     625 000   1,78%
Övriga aktieägare   7 976 972 22,66%
Summa antal aktier 35 202 347 100%