Ägande per 30 juni 2022 Antal aktier Procent
BVF Partners LP 6 331 562 10,71%
Calliditas Therapeutics AB 5 908 018 10,00%
Stiftelsen Industrifonden 5 772 995 9,77%
Linc AB 5 486 108 9,28%
Fjärde AP-fonden 3 163 000 5,35%
Swedbank Robur Fonder 1 996 471 3,38%
Unionen 1 958 342 3,31%
Handelsbanken Fonder 1 859 562 3,15%
Avanza Pension 1 744 593 2,95%
Sofinnova Partners 1 408 078 2,38%
Övriga aktieägare 23 477 459 39,72%
Totalt antal aktier 59 106 188 100%