Ägande per 5 juli 2019 Antal aktier Procent
Stiftelsen Industrifonden 7 117 746 18,39%
Investinor AS 5 091 243 13,15%
Linc AB (Bengt Julander) 4 836 108 12,49%
Gladiator 2 374 843 6,14%
Fjärde AP-fonden 2 101 727 5,43%
BVF Partners LP 1 866 000 4,82%
AFA Försäkring 1 640 000 4,24%
Mikael Bender 1 637 317 4,23%
Handelsbanken Fonder 1 466 000 3,79%
Fidelity Investments 900 003 2,33%
Övriga aktieägare 9 676 651 25,00%
Summa antal aktier 38 707 638 100%