Ägande per 5 juli 2019 Antal aktier Procent
Stiftelsen Industrifonden 7 117 746 18,39%
Investinor AS 5 091 243 13,15%
Linc AB (Bengt Julander) 4 836 108 12,49%
Gladiator 2 374 843 6,75%
Fjärde AP-fonden 2 101 727 5,43%
BVF Partners LP 1 866 000 4,82%
AFA Försäkring 1 640 000 4,66%
Mikael Bender 1 637 317 4,65%
Handelsbanken Fonder 1 466 000 4,16%
Fidelity Investments 900 003 2,56%
Övriga aktieägare 9 676 651 24,99%
Summa antal aktier 38 707 638 100%