Ägande per 30 september 2019 Antal aktier Procent
Stiftelsen Industrifonden 7 117 746 18,39%
Investinor AS 5 091 243 13,15%
Linc AB (Bengt Julander) 4 836 108 12,49%
Gladiator 2 352 149 6,08%
Fjärde AP-fonden 2 110 227 5,45%
BVF Partners LP 1 866 000 4,82%
AFA Försäkring 1 640 000 4,24%
Mikael Bender 1 637 317 4,23%
Handelsbanken Fonder 1 103 000 2,85%
Unionen 1 000 000 2,58%
Övriga aktieägare 9 953 848 25,72%
Summa antal aktier 38 707 638 100%