Ägande per 31 mars 2020 Antal aktier Procent
Stiftelsen Industrifonden 5 772 995 14,91%
Bengt Julander 4 836 108 12,49%
Investinor AS 4 129 358 10,67%
Fjärde AP-fonden 2 150 227 5,55%
BVF Partners LP 2 131 229 5,51%
Handelsbanken Fonder 2 106 890 5,44%
Gladiator 2 030 300 5,25%
AFA Försäkring 1 640 000 4,24%
Mikael Bender 1 387 317 3,58%
Sofinnova Partners 1 318 078 3,41%
Övriga aktieägare 11 205 136 28,95%
Summa antal aktier 38 707 638 100%