Ägande per 31 mars 2022 Antal aktier Procent
BVF Partners LP 6 331 562 12,10%
Stiftelsen Industrifonden 5 772 995 11,03%
Linc AB 5 486 108 10,48%
Fourth Swedish National Pension Fund 3 163 000 6,04%
Swedbank Robur Funds 2 638 107 5,04%
Unionen 1 958 342 3,74%
Handelsbanken Funds 1 786 823 3,41%
Avanza Pension 1 587 982 3,03%
Sofinnova Partners 1 318 078 2,52%
Mikael Bender 1 100 459 2,10%
Övriga ägare 21 198 128 40,50%
Summa antal aktier 52 341 584 100%