Ägande per 31 mars 2019 Antal aktier Procent
Stiftelsen Industrifonden   7 732 538 21,97%
Investinor AS   5 530 997 15,71%
Linc AB (Bengt Julander)   5 276 271 14,99%
Gladiator   2 415 461   6,86%
AFA Försäkring   1 640 000   4,66%
Zaragatero LTD   1 637 317   4,65%
Handelsbanken Fonder   1 466 000   4,16%
Fjärde AP-fonden   1 264 065   3,59%
Fidelity Investments      900 003   2,56%
Övriga aktieägare   7 339 695 20,85%
Summa antal aktier 35 202 347 100%