Thomas Eklund

Thomas Eklund

Chairman

Hilde Furberg

Hilde Furberg

Non-executive Director

Lennart Hansson

Lennart Hansson

Non-executive Director

Olav Hellebø

Olav Hellebø

Non-executive Director

Ann-Tove Kongsnes

Ann-Tove Kongsnes

Non-executive Director

Bengt Julander

Bengt Julander

Non-executive Director